Etiquette

 

Naast de golfregels hebben de overkoepelende golf associaties, de United States Golf Association (USGA) en de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A) etiquette-regels opgesteld. Dit zijn geen regels die beschrijven hoe er gehandeld moet worden in spelsituaties maar hoe de golfer zich dient te gedragen op de golfbaan.

Etiquette zijn gedragsregels om de veiligheid en de speelsnelheid op de baan te bevorderen, maar ook hoe een speler zich op de baan dient te gedragen. Bijvoorbeeld stilstaan op het pad als er wordt afgeslagen of even niet zo luid praten om de concentratie bij de spelende spelers niet te verstoren.

Een bekende etiquette-regel is het roepen van “FORE”. Dit is de internationale term voor: “PAS OP! Er kan een bal uw richting opkomen die u dodelijk kan treffen!“. In dit geval dient u altijd te bukken en uw hoofd te beschermen. Daarna wordt de “FORE” roepende speler bedankt voor het roepen. Een ander voorbeeld van een etiquette-regel is de afspraak dat voldoende afstand tot de voorgaande spelers gehouden wordt zodat de andere spelers rustig van hun spel kunnen genieten. “FORE!” wordt ook gebruikt om een mensen stil te krijgen in de baan of in het clubhuis.

Door de drukte op de golfbanen is het van groot belang dat er snel gespeeld wordt. Getreuzel leidt ertoe dat er gewacht moet worden en dat wil niemand. De etiquette beschrijft enkele gedragsregels die de doorstroming bevorderen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan in de baan te bellen of de score te controleren wanneer spelers achter u staan te wachten. Op overtreding van een etiquette-regel staat geen straf.