Troonrede en Finalisten Heerenmatchplay 2017

Hein den Dunnen

Heeren,
Zoals gebruikelijk wordt van de Heerenmatchplay wedstrijd  op de derde woensdag in september het verslag geschreven in de stijl van de op dinsdag daarvoor uitgesproken troonrede. Ook dit jaar zet ik deze traditie weer voort. Ik wens jullie veel leesplezier.

Leden van de Heerenmatchplay,

Op de derde woensdag in september zijn alle ogen traditioneel gericht op de laatste wedstrijd van de Heerenmatchplay competitie bij Golfclub De Zandvoortse. Maar vandaag zijn ons hart en onze  gedachten bij de dames van het restaurant van The Dunes, die na een stormachtig seizoen, het een poosje zonder hun Heeren moeten stellen. Wij allen leven intens mee. Juist in deze moeilijke omstandigheden  wordt de onderlinge verbondenheid tussen de dames en de Heeren van De Zandvoortse zichtbaar.

Kijkend naar de Heerenmatchplay competitie 2017 zien we aan het einde hiervan veel positieve ontwikkelingen. Meer deelnemers liepen er in de baan. Meer  investeringen bij het restaurant van The Dunes. Toch merkt niet iedereen de groei voldoende in het dagelijkse golfspel.  Ondanks vele les investeringen is menigeen met een down uit de wedstrijd gekomen. Het is belangrijk dat meer deelnemers gaan profiteren van hun investeringen. Heeren, blijf investeren, goed voor de economie en in de nieuwe competitie zal dit zich zeker vertalen in een Up.

Een golfbaan hebben of zonder homecourse zijn, maakt een groot verschil in het leven van mensen. De Heeren spelen sinds jaar en dag op The Dunes en hebben de afgelopen periode de golfbaan van kleur zien verschieten. Het linkse element, rood, is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor 50 kleuren grijs. De Bruna in Zandvoort heeft door deze aanzuigende werking meer boeken met dit thema verkocht dan ooit.

Leden van de Heerenmatchplay,

Op de derde woensdag in september, kijken we ook naar de stand in onze competitie. Het is altijd een moment opname en nooit een eindbeeld. Peter Logmans en Henk Morang staan fier bovenaan maar bij de overige twee volgers in de finale, Gerard Scholten en Martin Spaans,  ligt er een permanente opdracht om te werken aan meer punten zodat zij kunnen profiteren van de kans op de eindzege op het Rijk van Nijmegen. Het past bij onze Heerenmatchplay geschiedenis, waarin we met elkaar telkens weer de weg omhoog hebben weten te vinden.

Dat het ons economisch goed gaat blijkt uit de stijging met 50% van het gebruik van gemotoriseerd vervoer tijdens een speelronde langs de 18 holes. Werden er in 2016 nog 5 buggies gebruikt bij de finale van de Heerenmatchplay, thans zijn er meer dan 10 buggies in de baan. Het is een trend die zich versterkt lijkt door de oplopende leeftijd van de Heeren.

In een open en internationaal georiënteerde golfsamenleving als de onze is het buitenland altijd een belangrijke factor. Menige Heer heeft zijn geluk beproefd op banen binnen de EU. Landen als Portugal hebben hier duidelijk van geprofiteerd. Het aantal weggeslagen ballen in buitenlandse wateren hebben een record bereikt en werden ter plaatse vervangen door inlandse ballen. Een verkapte EU bijdragen aan de plaatselijke economie.

De 14e speelronde van de Heeren Even Poule is wederom door een nauwe samenwerking met hogere machten, droog verlopen. De opgebouwde scores vertoonde in veel gevallen een plus. Maar hoe goed alle cijfers en prognoses ook zijn, niet iedereen profiteert daarvan. Er zijn nog steeds mensen die moeite hebben om uit de handen van Aad van den Hoek te blijven. Helaas is ook dit jaar er niet aan te ontkomen dat een Heer deze trofee  uit handen van de Wedco mag ontvangen. De Wedco zullen er in de nieuwe regeerperiode deze groepen ontzien en zorgen voor  een evenwichtige tegenstander , waardoor de UP zekerheid met 4,3% zal toenemen.

De kracht van onze manier van golfen is dat ieder mens, ongeacht afkomst of overtuiging zichzelf kan zijn tijdens de Heerenmatchplay wedstrijd.  De Zandvoortse investeert op tal van manieren in de golfsamenleving, in integratie en naleving van de wetten. Deze verbondenheid heeft in de 14e speelronde geleid tot een dag winnaar, Roel Ebbinge. De neary, een symbool voor dicht bij jezelf staan, is geslagen door Dark Bruining en de ver vooruitziende blik, de longest drive, is voor Rick Ruitenburg. Een ieder is gelijk binnen de Golfclub De Zandvoortse maar er was ook een teleurstelling waar te nemen. De Wedco hebben hun verantwoordelijkheid genomen en de bal van de week, een gouden dit keer, toe te kennen aan Werner Koopman, die op het laatste moment naast de  finaleplaats greep.

Op de drempel van de volgende 13e Heerenmatchplay staat er nog een wedstrijd op het programma die bepalend is voor de eindstand van de 12e Heerenmatchplay. Door samenwerking in de achter ons liggende competitie is veel bereikt en genoeg om op verder te bouwen. U hebt daarin als Heerenmatchplayspeler een bijzondere verantwoordelijkheid. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid en spelplezier toewensen in de finale op 4 oktober en met mij om kracht en Gods zegen te bidden.