Afscheid Voorzitter

“Niets is voor altijd, behalve veranderingen”.

Aan alles komt een eind, dus ook aan het voorzitterschap van De Zandvoortse.

Begin dit jaar heb ik mijn medebestuursleden aangegeven dat ik ergens in het najaar wilde stoppen als voorzitter. Dit heb ik ook aan de leden medegedeeld tijdens de algemene ledenvergadering in juni.

Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse vrijwilligers wedstrijddag en dat was voor mij een mooi moment om te melden dat ik er per die datum definitief een punt achter heb gezet.

Anne Hillebrand is bereid gevonden om het bestuur weer voltallig te maken en de voorzitterstaken worden voorlopig tussen Anne, Fred en Bart verdeeld.

Een nieuwe voorzitter zit in de pijplijn maar deze is pas ergens in januari beschikbaar.

Mijn terugtreden heeft niets te maken met onvrede m.b.t. De Zandvoortse of The Dunes. Ik ben simpelweg van mening dat het beter voor alles en iedereen is dat een ander met nieuwe inzichten, ideeën en energie de kar gaat trekken.

Naar mijn idee kan een bestuurslid om allerlei reden maximaal 5 jaar goed functioneren en daar ben ik, tegen mijn principes in, met 7 jaar voorzitterschap ruim overheen gegaan.

Die overschrijding heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ik het bijzonder leuk vond om voorzitter te mogen zijn van zo’n leuke club en daardoor de tijd is omgevlogen.

Hoe dan ook, ik wens u allen het beste toe en onthoud:

De Zandvoortse: meer dan golf alleen.

 

Met vriendelijke groet,

Peter, ex voorzitter van De Zandvoortse.