Verslag Heeren Oneven 10 april

Bou Verhoeff

HEEREN, 
Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover, dan zou duidelijk worden hoe een ieder de winter verteerd heeft. 
Zeker dit jaar was dat de grote vraag want eigenlijk is er wat het weer betreft nauwelijks sprake geweest van een echte winter.

Nadat we het weekend ervoor nog even in de waan werden gebracht dat het zomer werd, sloegen Peter van der Storm en Joop van Dam in winterse omstandigheden af voor de eerste partij van het jaar.

’t was hard werken door de baan

Zoals het goede Nederlanders betaamt, werd er flink over het weer gemopperd maar werden de omstandigheden ook manhaftig tegemoet getreden.
En zoals bekend verandert de baan ook naarmate het het weer verandert.
Deze avond maakte dat men zowel met de wind als met de ijzige temperatuur rekening moest houden.

Op hole 1 betekende dit dat er goed nagedacht moest worden over de clubkeuze om kans te maken op de eerste Neary van het jaar.
Eric Maessen deed dit als enige zo goed dat hij zijn bal op de green wist te krijgen, door onorthodox met zijn driver af te slaan.
Hij maakte de gehele avond de betere keuzes en won ook zijn eerste partij, van Engel, met 2 up. 

Ton van Oort maakte na een jarenlange afwezigheid deze avond een glorieuze comeback in onze competitie. 
Al zijn intensieve trainingsarbeid betaalde zich vanavond terug, hij won de partij tegen Rut overtuigend met 3 up.

Tafereeltje 1 : Hein was er even klaar mee

 

Tafereeltje 2 : Peter op weg naar de top ..
Tafereeltje 3 : Op de nieuwe tee van de verlengde hole 7

Het bleek dat niet alle heeren meteen het juiste clubgevoel hadden.
Zo worstelde Dark nogal met het doseren van zijn slagen, om uiteindelijk wel goed fijngetuned te laten zien hoeveel potentie hij in huis heeft. 
Op hole zes was zijn eerste slag zó ver dat de bal over de fairway van 8 vloog. Om vervolgens de tweede bal kort naast de vlag te leggen en de hole alsnog te delen.
Op hole 7 liet hij zien dat dit geen toeval was. Opnieuw een afslag kort naast de vlag, deze keer voor birdie. 
Helaas voor hem kwam het juiste gevoel net te laat om zijn partij te winnen, met 3 up trok Hans van Brero die naar zich toe. 
Het leverde Dark wel de bal van de week op. 

 

Tafereeltje 4: Wint Kees of Hein

Tafereeltje 5 : Wint Hein of Kees

 

Voor de liefhebber: Voorjaarshelmbloem en Speenkruin

Er werd in alle partijen fel om de punten gestreden en de verschillen waren deze avond onderling meestal gering, een paar keer 1 of 2 up. 
Er waren een paar flinke uitslagen bij, twee maal 6up.
Door Fred Loos en Fred Nekeman (what’s in a name).
Uiteindelijk gin Fred (Nekeman) met de dagoverwinning naar huis omdat hij op de laatste 6 holes het beste scoorde.

 

Tafereeltje 6 : Soms heb je elkaar nodig ..

Rest ons nog om de hoop uit te spreken dat de volgende wedstrijden in betere weeromstandigheden plaatst kunnen vinden, zodat we ook weer meer de uitstraling krijgen als golfers.

En Engel dacht: de bal spelen zoals ie ligt ..
Kijk daar ligt de bal van Engel dan toch maar: dáár links

 

Tafereeltje 7 : koud … koud … koud

Deze avond leek het soms meer op een expeditie ergens in de bossen van Groenland.

Tafereeltje 8 : Soms scheiden de wegen .. en is het maar een eenzaam spelletje ..

 

Tafereeltje 9: Achter de tee van hole 6

Tot slot nog een woord van waardering voor de enige toeschouwer die lange tijd met verbazing de activisten in de baan gadesloeg van achter de tee van hole zes.

Uw wedstrijdcommissie, 
Dirk & Bou