Nieuwsflits 16 januari

Peter Bruining

Hartstikke fijn dat een aantal leden zó enthousiast is over onze eerste 3 Golf plannen 2021 dat ze Wedco-Rob hebben gevraagd hoe en waar ze zich aan kunnen melden! Het enthousiasme is hartverwarmend, echter in een verblindende euforie is men niet aan de laatste 2 alinea’s toegekomen … en die vermelden nu juist:
Helaas: Wij hebben vanmorgen moeten besluiten onze enthousiast voorgenomen plannen uit te stellen, maar zeker niet af te stellen. Het risico dat wij jullie, je omgeving en elkaar nodeloos in gevaar brengen willen wij maar al te graag voorkomen, en hoe leuk ook, zelfs een golfmiddag met of zonder glühwein, appeltaart, bitterbal of ontbijtje is dat niet waard.
En nu?: Zodra er maar enig uitzicht is dat we deze planning veilig uit kunnen voeren, pakken wij de gemaakte draaiboeken weer op en organiseren alsnog deze en hopelijk meer leuke evenementen. Dus nog even geduld tot er iets meer en beters is te melden over de Golfplannen 2021.

Des te meer is er te melden over de zoon van Eric van der Storm, Sebastiaan. Deze jonge arts is druk bezig met zijn promotieonderzoek en ontwikkelt binnenkort  een stoma app voor kinderen “StoMakker” samen met een team artsen, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen en kinderen.

Stoma’s en kinderen, het lijkt niet bij elkaar te horen, dat is toch iets voor oudere mensen met darmkanker of andere ernstige darmklachten. Helaas zijn er ook kinderen met ernstige darmproblemen die daardoor zelfs een tijdelijke of definitieve stoma nodig hebben. Een stoma schrikt in de kinderwereld uiteraard af, het is gelukkig redelijk zeldzaam maar juist daardoor onbekend. Voor andere kinderen ook een beetje vreemd en maakt soms niet te voorkomen geluiden, waardoor kinderen met een stoma zich gemakkelijk buitengesloten voelen en niet zo makkelijk meedoen aan de, in deze fase van hun leven zo belangrijke, sociale activiteiten.
‘StoMakker’ moet de jonge ‘stoma bezitter’, onderwijsinstellingen en verdere omgeving handvatten geven om het onderwerp begrijpelijk en bespreekbaar te maken en daarmee het onbegrip uit de wereld te helpen om het buitensluiten te voorkomen.

Deze onderzoekers hebben zich aangemeld voor de ZonMw Medische Inspirator Prijs 2020 en zijn al genomineerd hetgeen al een bijdrage van € 50.000.- voor het ‘bouwen’ van de app heeft opgeleverd. (ZonMw is een organisatie de dit en vergelijkbare projecten beter onder de aandacht probeert te krijgen door een online stemming).
De nominatie is uiteraard al een schitterende waardering, echter de hoofdprijs zou helemaal geweldig zijn, want daarmee kunnen zij de app pas echt goed bouwen en parallel een wetenschappelijk onderzoek ‘draaien’. Bovendien kan de app op alle strategische plekken onder de aandacht gebracht worden.  

Voor de hoofdprijs zijn uiteraard heel veel stemmen nodig, de concurrentie is namelijk niet gering en wat zou het mooi zijn als de leden van de Zandvoortse met hun stem een steentje kunnen bijdragen. Het kost niets en ook nog eens nauwelijks tijd, het is zelfs eenvoudiger dan het aanmelden voor een golfwedstrijd, en dat kunnen we allemaal! Onderstaand link aanklikken, de rest wijst zich vanzelf. Vergeet niet om je stem te bevestigen via je mail.

www.zonmw.nl/stemnu         

 (Je kunt ook onderstaande QR code gebruiken).

Op de website zonmw.nl vind je een echt ontroerende film van een stoer mannetje met een stomazak op zijn buik. Hij gaat daar nu nog lekker voetballen, maar kenners zien in hem een potentieel golftalent en aanstaand jeugdlid…?  In de Zandvoortse Courant van deze week staat ook een heel artikel over Sebastiaan en de Stoma App.

Wij moeders en vaders, oma’s en opa’s hopen dat het onze kinderen en kleinkinderen bespaard blijft en kunnen met onze stem Sebastiaan en kinderen helpen.
Stemt allen massaal!                            

Rob Hogenkamp & Peter Bruining