Nieuwsbrief januari

Peter Bruining

Laten we beginnen met de positieve en feestelijke mededelingen.

Allereerst onze felicitaties voor Joop van Dam. Hij werd afgelopen zaterdag 80 jaar. Dat werd door zijn zaterdagmorgenclubje op gepaste wijze gevierd met de historische appeltaart. Iedereen tekent er toch voor om als Joop 80 te worden. Zijn geheim is een lieve vrouw als Carla, bezig blijven met golfen, sporten, bewegen, zijn paardjes, op zijn tijd een lekker whisky’tje, een goed glas wijn en vooral van alles genieten.

Aanvulling van het bestuur met een nieuwe secretaris.

De club is een paar maanden zonder voltalig bestuur geweest. Hein den Dunnen moest vanwege verschillende redenen stoppen als secretaris. Hij bleef gelukkig wel het secretariaat bemannen tot er een nieuwe kracht gevonden was. Wij hebben Erik Franssen bereid gevonden onze nieuwe secretaris te worden. Hij is sinds 2016 lid van onze club en bij velen reeds bekend als een geduchte matchplay speler. Het bestuur en Hein zijn blij met dit nieuwe bestuurslid. De volgende nieuwsbrief zullen we Erik uitgebreid aan jullie voorstellen. Dirk Fortuin gaat zich met de website en nieuwsbrieven bezig houden.
We zijn Hein heel veel dank verschuldigd voor zijn inspirerende inzet en zorg voor heel veel en zijn blij dat hij aan onze club verbonden blijft en zijn elegante spel nog steeds te bewonderen is in het 2 NGF-team.

Echter niet alles is rozengeur en maneschijn.

Ons aller Leen Willemsen is oudejaarsavond thuis over het beruchte kleedje uitgegleden. Hij zag het niet zo ernstig in maar nieuwjaarsmorgen bleek dat de val grote gevolgen had: 3 gebroken ribben en een klaplong. Opname in het ziekenhuis was direct noodzakelijk en al met al was zijn situatie zeer ernstig en zelfs riskant. Dankzij snel ingrijpen is hij gelukkig nu weer thuis en het gaat iedere dag een stukje beter. Door de reparaties aan zijn ribben kan hij voorlopig alleen maar denken aan en kijken naar golfen, maar doen even niet. Hij heeft echter bezworen dat hij hieruit sterker terugkomt. We zijn gewaarschuwd!

Afscheid.

Bob Westhoven, één van de leden van het eerste uur, heeft helaas definitief afscheid moeten nemen van zijn vrouw Anneke. Wij wensen Bob en familie heel veel sterkte.

Bericht van het verbond.

De NGF is begaan met het welzijn van haar oudere leden en willen daarom een onderzoek doen naar de vitaliteit van onze en daarmee ook van hun leden.

De NGF schrijft:

Om meer inzicht te krijgen in de vitaliteit van de oudere golfers hebben zij Lisanne van der Stok, verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen, gevraagd hier onderzoek naar te doen. 

Met de uitkomsten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen kunnen wij uw leden ondersteunen bij het maken van goede keuzes in hun eetpatroon, zowel thuis als op de golfbaan. Met als doel dat zij nog lang actief kunnen blijven binnen uw vereniging. Ook kunt u de uitkomsten en aanbevelingen gebruiken om eventueel het aanbod aan snacks en drankjes op uw vereniging te herzien, zodat deze beter aansluiten bij een gezond eetpatroon van uw seniore leden en gastspelers.

Voor dit onderzoek hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u onderstaande email met link naar de enquête te sturen naar uw leden die geboren zijn in het jaar 1956 of eerder. Het zou fijn zijn als dit nog in de maand januari plaatsvindt. Laat u het ons weten als u de mail naar uw leden heeft gestuurd?

Lisanne zal, onder andere aan de hand van de onderzoeksresultaten, een voedingsadvies ontwikkelen dat specifiek gericht is op de oudere golfer. Dit advies zal ter beschikking worden gesteld aan uw leden. Hoe we dit doen, zal in overleg met u plaatsvinden. Dit kan volledig digitaal plaatsvinden, maar het is ook mogelijk dat Lisanne naar de club komt om het voedingsadvies aan uw leden toe te lichten. Dit kan wanneer voldoende leden de enquête hebben ingevuld en hebben aangegeven graag een toelichting te willen ontvangen. Deze toelichting kan natuurlijk alleen als de maatregelen mbt Corona dit toelaten.

Wij hopen dat u even de tijd wil nemen om de enquête in te vullen. Het zal niet meer dan 5 minuten in beslag nemen. De gegevens worden volledig anoniem verwerkt. Indien u vragen heeft over de enquête of over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Lisanne door een email te sturen naar lisanne.vanderstok@ngf.nl.

Naar de enquête.

Uiteraard delen wij de zorg voor onze leden, grotendeels vallend in de categorie ‘oudere’ spelers (maar of wij ons gaan houden aan een voedingsadvies als daarin bitterbal en appeltaart verboden gaat worden ???)
Hoe blijven we allen gezond zodat we kunnen blijven spelen? En voor eenieder die wat verbetering zou willen en kunnen gebruiken: hoe zorg je ervoor dat je beter gaat spelen?

Dat is een vraag die Nigel door middel van online golfworkshops gaat beantwoorden. Hiervan hebben jullie via de mail een aankondiging ontvangen. Meld je aan voor dit Golfwebinar. Vast en zeker erg leerzaam en zeer waarschijnlijk kan het voor nog meer beweeg- en spelplezier zorgen.

Toekomstvisie.

Koffiedik. We zullen geduldig af moeten wachten en intussen met alle mogelijke voorzorg gezond en fit moeten blijven en hopen dat wij de volgende nieuwsbrief kunnen vullen met nieuws over geplande wedstrijden, evenementen en ander leuks.
In de tussentijd kunnen we gelukkig vrijwel altijd op onze mooie duinbaan terecht. Maar houd daarbij voldoende afstand en heb zorg voor de baan door plaggen terug te leggen en door op de green vooral zoveel mogelijk pitchmarks te repareren.