Matchplay en de regels

Met de start van de Dames en Heeren Matchplay competities voor de boeg lijkt het ons belangrijk om de verschillen die er zijn tussen de regels bij een strokeplay en een matchplay wedstrijd nog even bij iedereen onder de aandacht te brengen.Het kennen en toepassen van de regels draagt alleen maar bij tot een sportieve en eerlijke wedstrijd.

De Regel&Handycap commisie

Onderwerp

Strokeplay

Matchplay

Regel

Telling

Voor iedere hole wordt de bruto score vermeld.

De stand van de match wordt aangegeven met ‘holes up (holes voor) of áll square’(gelijk, en zoveel holes ‘te spelen’. Een partij is ’dormie’ wanneer deze evenveel ‘holes up’ staat als er nog te spelen zijn.

Regel 3.1

Regel 2.1

Uitholen

Verplicht tenzij bij een stableford wedstrijd geen punten meer behaald kunnen worden.

Niet verplicht. Speler kan de volgende slag, de hole of de match geven.

Regel 3.2

Regel 2.4

Overtreden regel in het algemeen

Twee strafslagen.

Verlies van de hole.

Regel 3.5

Regel 2.6

Outside agency

Medespeler is een outside agency.

Tegenstander is geen outside agency.

Definitie outside agency

Bij Twijfel

Er mogen twee ballen worden gespeeld.

Er kan een claim kenbaar worden gemaakt.

Regel 3.3

Regel 2,5

Informatie over het aantal slagen

Na strafslagen dit zo spoedig mogelijk melden aan de marker.

Na strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan tegenstander tenzij duidelijk en gezien door tegenstander. Bij onjuiste inlichting fout herstellen vóór tegenstander slag doet, anders verlies van hole.

Regel 9.3

Regel 9.2

Voor de beurt spelen

Bal spelen zoals hij ligt (zonder straf).

De tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan.

Regel 10.2c

Regel 10.1c

Buiten of van de verkeerde afslagplaats afslaan

Twee strafslagen en opnieuw afslaan. De slag zelf telt niet mee.

De tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan.

Regel 11.4b en 11.4a

Regel 11.5

Spelen van de verkeerde bal

Twee strafslagen. Fout herstellen.

Verlies van de hole.

Regel 15.3

Bal raakt vlaggenstok of bewaker

Speler krijgt twee strafslagen en bal spelen zoals hij ligt.

Speler verliest de hole.

Regel 17.3

Bewegen van stilliggende bal door:

Medespeler, geen straf en bal terugplaatsen.

Tegenstander, anders dan bij zoeken en meten, één strafslag en bal terugplaatsen.

Regel 18.4

Regel 18.3b

Regel 18.6

Bal per ongeluk van richting veranderd door:

Medespeler, geen straf, bal spelen zoals hij ligt.

Tegenstander geen straf, bal spelen zoals hij ligt of de bal opnieuw spelen.

Regel 19.4

Regel 19.3

Na een slag op de green rolt de bal tegen een stilliggende bal op de green

Twee strafslagen, bal van speler spelen zoals hij ligt. Bal medespeler terugplaatsen

Geen straf, bal van de speler spelen zoals hij ligt. Bal van de tegenstander terugplaatsen.

Regel 19.5a

Bal gespeeld van verkeerde plaats

Twee strafslagen. Bij een ernstige overtreding fout herstellen, hole met twee ballen uitspelen en voorleggen aan de commissie.

Verlies van de hole.

Regel 20.7

Bal helpt of hindert andere bal

Medespeler mag eerste bal spelen of de bal opnemen.

Tegenstander moet op verzoek bal opnemen.

Regel 22