Jubileum

In het kader van het 25-jarig jubileum van ZGC Sonderland worden allerlei activiteiten georganiseerd.
Onder andere zal er in de jubileumweek een expositie zijn van tekeningen van oude baansituaties en van schilderijen gemaakt door onze leden. Het onderwerp van de schilderijen is uiteraard golfen.

Wij hebben al een kleine 20 schilderijen in beeld, maar misschien zijn er nog meer leden die schilderen en mee willen doen aan deze expositie.

Of misschien heeft u een schilderij in huis geschilderd door een van onze leden. Wij willen dit graag voor circa twee van u lenen.

Bent u bereid schilderijen tijdelijk aan ons af te staan voor deze expositie, meldt u dit dan bij Mirjam Vrees.