Aanpassing wedstrijdreglement m.b.t. afstandmeters

Hiervoor is een “Plaatselijke Regel” opgenomen in het wedstrijdreglement van Sonderland. De apparatuur die hiervoor gebruikt mag worden mag uitsluitend afstanden kunnen meten!

Een afstandsmeter is scherp gedefinieerd als een instrument dat uitsluitend afstanden kan meten. Meetfuncties voor andere waarden, zoals hoogteverschil, windsnelheid of temperatuur zijn niet toegestaan. Als het instrument die functies wel bevat, is de speler in overtreding ook al heeft hij de functie uitgeschakeld of niet gebruikt tijdens de meting. De straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel is diskwalificatie (14:3 Golfregels).

De meest gangbare vormen van afstandsmeters zijn:

A. Lasermeetinstrument. Uitvoeringen die ook in staat zijn hoogteverschil (slope) te meten zijn NIET toegestaan.

B. ‘GPS-horloges’ die voor een groot aantal banen de positie van de drager bepalen en de afstand naar de green van een specifieke hole geven.

C. GPS-applicatie op een smartphone. Hoewel de werking globaal dezelfde is als onder b. is het gevaar dat op de smartphone ook verboden meet-of rekenapplicaties geïnstalleerd zijn. Deze zijn dan ook NIET toegestaan

NGF Competitie
De beslissing van de NGF betekent dat bovengenoemde apparatuur ook tijdens competitiewedstrijden zal zijn toegestaan, ongeacht of op de baan waar de wedstrijd wordt gespeeld een Plaatselijke Regel die afstandsmeters toestaat van kracht is. In het Competitiereglement van de NGF zal hierover een bepaling worden opgenomen.