Wall of Fame

Ereleden

erna meijer in lijst schuin

Erna Meijer is op donderdag 7 november 2002 door de algemene ledenvergadering benoemd tot het eerste erelid van de Golfclub.
Erna Meijer werd in 1993 voorzitter van de golfclub, toen die nog verbonden was aan de hockeyclub. Door haar toedoen is de club zelfstandig geworden en als formele vereniging met eigen statuten opgericht. Erna was lid vanaf het eerste uur en heeft 12 jaar bestuurswerk voor de vereniging verricht.

 

 

Op de algemene ledenvergadering in 2005 is Jan Bax benoemd tot erelid van de golfclub. Jan Bax heeft 10 jaar in het bestuur gezeten(1995 tot en met 2005), waarvan 8 jaar als voorzitter.

In deze periode heeft hij de golfclub door een roerige periode geleid. Onder zijn voorzitterschap is door het toenmalige bestuur het besluit genomen om de exploitatie van de nieuwe golfbaan niet te gaan doen.

Vervolgens heeft Jan de onderhandelingen gevoerd met de nieuwe eigenaar van de baan, de stichting Open Golf Zandvoort, wat heeft geleid tot de gebruikersovereenkomst. Hierin is onder meer bepaald dat de club de vaste bespeler is van van de baan en zijn de wederzijdse verplichtingen van de club en eigenaar vastgelegd.

De overeenkomst is nog altijd geldig en zal ook de komende jaren van kracht zijn. Het is dan ook niet verrassend dat de naam  ‘Sonderland’ bij oprichting van de club, is ontsproten aan het creatieve brein van Jan Bax.

Leden van Verdienste

nico zonneveld schuin

Door een besluit in de algemene ledenvergadering is aan Nico Zonneveld de titel lid van verdienste toegekend. Nico heeft meer dan 10 jaar gefunctioneerd als penningmeester in het bestuur. Daarnaast heeft hij vele jaren deel uitgemaakt van de evenementencommissie en de wedstrijdcommissie. De diverse kassen zijn bij hem altijd in zeer goede handen geweest.