Vraag van de maand

Met ingang van 1 april gaan we weer starten met de “vraag van de maand”.
Dit item wordt geplaatst door Maartje en Aad als lid van de Regel&Handicapcommissie.

Als jullie tijdens het lopen van een ronde tegen een verschil van mening aan lopen en denken dat het wel leuk/leerzaam zou zijn om dat te delen met
de leden van onze mooie vereniging geef het dan aan ons door en dan plaatsen wij het in een volgende vraag van de maand editie.

regelenhandicap@dezandvoortse.nl