In Memoriam Theo Bussing

Bestuur

Afgelopen donderdag is Theo Bussing, de vader van Paula Lancaster overleden.

Voor bezoekers van Open Golf, later the Dunes, en de leden van DeZandvoortse, toen nog Sonderland, en veel Zandvoorters van buiten de golf een bekend gezicht.

Uiteraard van het golfen, maar ook van zijn aanwezigheid in en rond het clubhuis om daar hand- en spandiensten te verzorgen. 
In het clubhuis veelal te vinden met echtgenote Thea, en ja, dan klinkt al gauw: daar zijn Theo en Thea, naar de gelijknamige televisie serie. En ook die twee waren onafscheidelijk van hun hondje Trudy, terwijl het hondje van de familie Bussing ‘soms‘ naar de naam Rambo luisterde.

Sinds 1975 was Theo actief vrijwilliger en lid van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Hij werd daar voor zijn inzet in 2011 voor geëerd en benoemd tot ‘Lid van de Orde van Oranje Nassau’.

Ook als de laatste levensfase al ingegaan lijkt, dan nog is afscheid nemen iets wat we maar al te graag uitstellen, terecht hechten we aan elkaar en aan het leven.

Gelukkig blijven vele mooie herinneringen om Theo levend in gedachten te houden en dat geeft hopelijk steun om het verlies te verwerken,

Wij wensen Thea, Paula, verder (schoon-) familie en vrienden veel sterkte in de komende periode.

Namens DeZandvoortse,

Peter Bruining
voorzitter