Het nieuwe jaar 2022

Bestuur

Jan Wolkers schreef ooit aan zijn zoon Jeroen: “Het gaat allemaal voorbij en komt allemaal weer terug”.

Het oude jaar

Een kleine terugblik is misschien zinvol, omdat begin 2021 ook alles op slot zat. Daarna even weer wat zomermaanden in de ‘aloude’ vrijheid met Dauwtrappen, mooie en spannende Masters, de clubkampioenschappen, met 4-ballen en competities. Maar inderdaad, Jan Wolkers had gelijk: “het komt allemaal weer terug”; weer een lock-down, weer met 2-ballen, geen competities etc.

Het nieuwe jaar

Maar het is 1 januari 2022, een volledig nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden, dus zand over 2021. Vanmorgen van een goed begin genoten, een heerlijk hard strand, eb, zuidwesten windje en weinig honden, wat wil je als strandwandelaar nog meer? (wel honden?)  😊

In plaats van onze traditionele nieuwjaarsreceptie en openingswedstrijd in het eerste weekend van het jaar, gaan we die hopelijk met het Chinees Nieuwjaar vieren. Dat wordt in dit jaar van de tijger gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender, van 21 januari tot 20 februari, de nieuwjaarsdag valt op 1 februari, bij de tweede nieuwe maan na de kortste winterdag. Hopelijk, er moeten hier dan geen beperkende maatregelen meer gelden.

De evenementen

Nu ik het toch even over evenementen heb, wij gaan nogal wat organiseren. Natuurlijk het gebruikelijke pakket: clubkampioenschappen, the Masters, het Dauwtrappen etc., maar dit jaar ook een voorjaars- en een herfsttoernooi. Zo ook zullen wij rond de Grand Prix een passend evenement organiseren; het zal niet alleen op het circuit weer een feestje worden, dat moeten wij ook kunnen.

De Golfbaan

Met de golfbaan, drivingrange en clubhuis gaat, nog los van de komst van een tennishal aan de kant van de drivingrange, heel veel gebeuren. De plannen van Paula & Nigel zijn mooi en ambitieus. Door wat ik heb mogen zien kan ik rustig zeggen dat the Dunes in de nabije toekomst één van de mooiste 9-holes banen van Nederland gaat worden.

De nieuwe abonnementen en lidmaatschappen

Maar er zijn ook zorgelijke club affaires, want ons ledenaantal loopt, evenals bij de meeste andere clubs, te hard terug. Helaas zijn fysieke problemen veelal de belangrijkste reden dat spelers afhaken en zodra zij dan stoppen met de jaarkaart van The Dunes zouden zij geen lid meer van onze club kunnen zijn.

Na veel en constructief overleg met Paula & Nigel zijn wij overeengekomen dat nu ook golfers met de Superdeal, lid kunnen worden van DeZandvoortse.
Alle leden betalen dan dezelfde contributie van € 60,- + het NGF lidmaatschap (via the Dunes of via DeZandvoortse).

Bij de eerst volgende ALV zullen wij een voorstel indienen om het huishoudelijk reglement op dat punt te wijzigen.
Wij zijn blij met deze nieuwe afspraken en verwachten daarmee meer leden te mogen verwelkomen. De receptie van the Dunes zal bezoekers actief wijzen op de grote voordelen van het lidmaatschap van onze gezellige club. Een mooie uitdagende baan is één, in clubverband golfen moet de kers op de golftaart zijn. Er is daarvoor promotiemateriaal in voorbereiding.

Uiteraard kunnen onze leden zelf ook aan ledenwerving doen als zij golfers kennen die wel zouden willen, maar de jaarkaart te begrotelijk vinden. Die kunnen nu, ook met de OGZ superdeal, lid van DeZandvoortse worden en onze club versterken, dus zegt het voort.

Het bestuur

In het bestuur komt er een aanvulling, Martin van Loon wil penningmeester worden. Hij gaat dat werk van Fred en mij overnemen. Vooralsnog wil Fred bestuurslid blijven en ik word uw voorzitter zonder a.i.

Een aantal leden heeft al aan de bel getrokken omdat zij de factuur voor de contributie nog niet hebben ontvangen. Geen angst, stress of paniek, de facturen worden zeer binnenkort gemaild.

Mede namens het gehele bestuur van DeZandvoortse wens ik allen een gezond en fris 2022 toe, met veel liefde en vriendschap, met mooie scores en weinig verloren ballen.

Sportieve groet,
Peter Bruining
Voorzitter Golfclub DeZandvoortse.