Agenda en stukken ALV 1 september

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op 1 september 2020 in het vergadercentrum van De Blauwe Tram, Louis Davidscarre 1,  2042 LZ te Zandvoort.

De zaal is open om 19.30 uur. De opstelling in de zaal voldoet aan de voorgeschreven corona maatregelen. In verband met de voorgeschreven Covid-19 maatregelen is er geen pauze. Houd u aan de voorgeschreven routing in het gebouw van De Blauwe Tram. Volg de aanwijzingen van de beheerder en de horeca medewerkers op. Het is voor ons aller belang en wissel niet van plaats.

Klik hier voor Route De Blauwe Tram

 

Bent u verhinderd? U kunt u ook laten vertegenwoordigen  door een volmacht af te geven aan de persoon die aanwezig is op de vergadering. Deze volmacht machtigt het aanwezige lid om namens u een stem uit te brengen voor:

  1. Verlenging benoeming met 1 jaar van het bestuurslid Fred Loos

  2. Decharge Financiƫle stukken

  3. Vaststelling contributie 2021

  4. Goedkeuring Beleidsplan 2020 – 2025

  5. Goedkeuring aanpassing art.6 huishoudelijk reglement

Op de Algemene Leden Vergadering zijn de navolgende vergader stukken van belang:

Klik voor het maken van een kopie, op het betreffende vergaderstuk

 

ALV Agenda 1 sept

ALV notulen 2 juli 2019

Financieel overzicht 2019

Jaarverslag 2019

Beleidsplan 2020-2025

Aanpassing huishoudelijk reglement

Volmacht