Vraag van de maand augustus

Bal schoonmaken
Speler A vraagt aan speler B of hij zijn bal die op de fairway ligt op wil nemen want hij ligt in de weg.
Speler B doet dat en maakt van de gelegenheid gebruik om zijn bal schoon te maken. Speler A stelt dat dat niet mag en dat speler B een strafslag krijgt terwijl speler B stelt dat dit wel mag omdat het hem gevraag werd.
Wat is het juiste antwoord.

Voor het juiste antwoord scroll naar beneden.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Of je je bal mag schoonmaken, hangt af van de plaats en reden waarom je dat doet. Als je op de green ligt, mag het altijd. In de baan mag het alleen als je je bal volgens de regels mag opnemen, bijvoorbeeld bij het ontwijken van een konijnenhol. Er zijn drie gevallen waarin je je bal niet mag schoonmaken.

1.   Om vast te stellen of je bal onbruikbaar is. Er zit misschien een scheurtje in je bal. Je mag de bal opnemen en bekijken of die onbruikbaar is. Je moet je bal markeren. Je mag de bal alleen zover schoonmaken als nodig is om te kunnen zien of je bal onbruikbaar is.

2.   Als je je bal wilt identificeren. Als je je bal wilt identificeren, markeer je je bal en mag je bal alleen zover schoonmaken als nodig is om je bal te kunnen identificeren.

3.   Als de bal het spel helpt of hindert.

Het kan zijn dat je bal in de weg ligt voor de slag van een andere speler. Je medespeler kan dan vragen of je je bal wilt opnemen. Voordat je dat doet, markeer je de bal en je mag ‘m ook nu niet schoonmaken.

Als je in deze drie gevallen de bal toch schoonmaakt of als je vergeet te markeren, dan maak je een fout in de procedure. Voor het maken van een procedurefout krijg je een strafslag.

Zie regels 4.2c7.3 en 15.3

Vriendelijke groet de regelcommissie