Nieuwsbrief september 2019

Dirk Fortuin

Vanuit de bestuursvergadering

  • De aanbreng fee komt per 1 september te vervallen. Dit is een bedrag dat gezamenlijk betaald door the Dunes en De Zandvoortse op de barfee werd gestort van diegene die een nieuw lid heeft aangebracht. Per 1 september jl heeft The Dunes eenzijdig de overeenkomst opgezegd omdat zij onvoldoende effect zien van deze regeling. Het bestuur vindt het jammer en is van mening dat een dergelijke regeling nieuw leven ingeblazen moet worden. Het gebudgetteerde bedrag zal worden overgeheveld naar “gast op de green “. De vorm en voorwaarden van “gast op de green” wordt in het najaar verder uitgewerkt.
  • De definitieve datum voor de Formule 1 races is bekend n.l. Het weekend van 3 mei. Met The Dunes wordt overleg gepleegd inzake het gebruik van de baan en de wedstrijden rondom deze datum. Wij melden ons weer zodra er iets definitief bekend wordt gemaakt door The Dunes.

Aandachtspunten bij Invoeren scorekaart

Het invoeren gaat fantastisch. Het resultaat gaat over het aantal kaarten die zijn ingevoerd en niet over de resultaten. Hier heeft de nieuwsbrief redactie geen mening over. Meer dan 350 kaarten zijn er vanaf de invoerdatum 1 augustus tot 1 september verwerkt.
Er zijn een paar aandachtspuntjes:

  • Let op dat de invoerdatum juist is
  • Je kan nooit een kaart invoeren die voor de laatste datum van invoer ligt. Mocht je toch deze kaart willen invoeren dan zal je eerst de laatste kaart moeten verwijderen. Nieuwe kaart invoeren en dan de oude kaart weer opnieuw invoeren
  • Let op de Tee kleur ( geel of blauw )
  • Bij gebruik Golf.nl kan je alleen een vriend kiezen als deze ook Golf.nl gebruikt. Zo niet zal je een andere vriend moeten zoeken om de kaart goed te laten keuren.

Vraag aan Aad en Maart

Op hole 2 wordt de bal links in de hindernis geslagen. De bal ligt bijna tegen de rode markering paal aan. De paal zit vrij vast in de grond en met man en macht wordt deze uit de grond getrokken. Een van de flight genoten merkt op dat dat dit een vast obstakel is die ontweken mag worden.
Antwoord: In de lokale regels van The Dunes is niet opgenomen dat markeringspalen (rood, geel en blauw ) vaste obstakels zijn. Markeringspalen zijn een los obstakel. Losse obstakel mag je zonder straf wegnemen. Je haalt daarom de paal uit de grond en speelt de bal. Na de slag plaats je de paal natuurlijk weer netjes terug. Dit geldt niet voor een out of bounds markering (witte paal). Witte palen zijn altijd vaste obstakels.
 

Zomerkampioenen

Het golfseizoen zit er bijna weer op. De eerste kampioenen zijn bekend. Bij de damesmatchplay is in een play off Carol Alblas kampioen geworden.
Bij de donderdagavond zijn Marianne Logmans en Martin Spaans all over donderdagavond kampioen geworden. Volgende nieuwsbrief meer kampioenen.

100e KLM open

Zo’n groot evenement kan niet zonder vrijwilligers. Golfclub De Zandvoortse heeft dit jaar met 27 vrijwilligers hole 8 gemarchald. Dat zijn er voor zo’n kleine club als wij zijn, best veel. Hole 8  bleek voor veel spelers een lastige hole te zijn. De spotters en green Marchals hebben hun ogen en oren goed de kost moeten geven. Alle ballen zijn uiteindelijk teruggevonden. Mede dankzij jullie inspanning is het evenement een succes geworden. Marchals en de coördinatoren Aad Twisk en Rob Loos,  allen dank voor jullie bijdragen.

Vrijwilligers gezocht voor Divotploeg

Maandelijks op de eerste maandag van de maand worden door een aantal vrijwilligers de baan doorgelopen om divots te repareren. Daarnaast worden er nog kleine klusjes gedaan zoals takken verwijderen, T box repareren etc. . Wij zoeken nog een paar vrijwilligers om in ongeveer twee uur voornoemde klusjes uit te voeren. Aanmeldingen hiervoor bij Hein den Dunnen of via golfclub@dezandvoortse.nl. Daarnaast zoekt The Dunes nog een vrijwilliger die op de divot maandagochtend drivingrange ballen wil gaan verzamelen met de speciale verzamelkar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Paul van The Dunes of via info@thedunes.nl
 

Wie speelt mee op de ladiesday

Dinsdag is Ladiesday. Op dinsdag wordt wekelijks door de ladies van De Zandvoortse een zomer en wintercompetitie gespeeld. De ene week in de ochtend en de week daarop in de middag. Het is een gezellig clubje dames die enthousiast de baan in gaan. Dat niet alleen, er is ook een bioscoop clubje uit voort gekomen. Heb jij ook zin om mee te spelen, schrijf je in via  “aanmelden wedstrijden” of loop gewoon even binnen op dinsdagochtend start 10.00 uur of in de middag om 13.00 uur, en speel mee. Er is ruimte genoeg. Wil je meer informatie, mail dan naar ladies@dezandvoortse.nl