Nieuwsbrief juli ’20

Bestuur

Starttijden

Binnen de vereniging is commotie ontstaan over de starttijden die na de lock down periode door de The Dunes aan ons zijn toegekend. In eerste instantie werden beperkt starttijden toegekend aan de Ladiesday, de woensdagochtend en de donderdagmiddag. Zowel de Heerenmatchplay, de damesmatchplay en de donderdagavond kregen nog geen starttijden. Wedstrijden mochten nog niet.

Door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen werden de openingstijden verder verruimd door The Dunes. Vanaf 1 juli waren officiĆ«le wedstrijden weer toegestaan. In fase 3 corona regels, gepubliceerd op de website van The Dunes, wordt de versoepeling nader uitgelegd. In tegenstelling tot fase 2 worden in fase 3 geen versoepeling van de regels toegekend aan de vereniging. Dus geen toekenning van starttijden aan de Heerenmatchplay, damesmatchplay,  Donderdagavond en beperkte starttijden ( 5 geblokte tijden) voor de woensdag en donderdagmiddag. Met name kampen de laatste twee commissies met lange reservelijsten.

Om die reden heeft het bestuur op 11 juli overleg gehad met het management van The Dunes. Doel van dit overleg was om de in het begin van het jaar afgesproken starttijden weer aan onze vereniging toe te kennen. Helaas is het ons in een moeizaam gesprek niet gelukt om de afgesproken starttijden toegekend te krijgen.

Ladiesday heeft 5 startijden en kan hiermee uit de voeten. De woensdagochtend heeft in plaats van 5 starttijden er 6 gekregen. Ten opzichte van de afspraak 2 starttijden te kort. De Heerenmatchplay kreeg een uur aan starttijden vanaf 17.24 uur. Startijd om de 10 minuten. Toereikend voor de Heeren.

Om ook werkende Heeren mee te kunnen laten spelen zijn er begin van het jaar afspraken gemaakt over de aanvangstijden. Doorgaans om 18.00 uur en later in het jaar eerdere tijden, afhankelijk van zonsondergang. Vanuit de  Heeren Wedco is verzocht om de afgesproken starttijden voor de Heerenmatchplay aan te houden conform de jaarplanning, de 18.00 uur aanvang is later in de tijd te laat vanwege invallende duisternis. In de daarop volgende mail wisseling werden corona maatregelen aangevoerd om de starttijd vanaf 17.24 uur te onderbouwen door The Dunes. Het aanpassen van starttijden heeft naar mening van de Wedco geen betrekking op corona maatregelen. Bij verdere navraag naar de redenen geeft de The Dunes aan hierop niet verder in te willen gaan.

De donderdagmiddag kreeg ook 6 starttijden en komt hiermee niet uit. Normaal zijn er 8 starttijden beschikbaar. Er zijn lange wachtlijsten. Onacceptabel. De donderdagavond kreeg om personele  redenen geen starttijden toegekend. The Dunes wil zijn personeel meer rust gunnen en sluit om die reden om 20.00 uur. Overigens staat op de website van The Dunes dat tot 20.00 uur starttijden kunnen worden geboekt. Een alternatief voor deze maatregel voor de donderdagavond is niet gegeven door The Dunes. De damesmatchplay heeft voldoende startijden gekregen.

Het tekort aan starttijden is voor het bestuur onacceptabel en is om die reden op 22 juli bij elkaar gekomen om de klachten die per mail en persoonlijk zijn neergelegd bij het bestuur, te bespreken. Besproken is dat na de versoepeling per 1 juli het niet acceptabel is om de vereniging te korten op de starttijden. Hierbij komt nog dat de vereniging 2 maanden geen wedstrijden heeft kunnen organiseren en de clubleden en jaarkaarthouders door The Dunes op geen enkele wijze zijn geĆÆnformeerd hoe The Dunes met deze gesloten periode denkt om te gaan.

Het bestuur zal het management van The Dunes schriftelijk verzoeken om verruiming van de starttijden conform de begin dit jaar in de jaarplanning afgesproken starttijden.