Nieuwsbrief augustus 2019

Bestuur

Eerste bestuursvergadering een feit

Op 16 juli kwam het bijna nieuwe bestuur voltallig bijeen voor een eerste vergadering na de verkiezing op de ALV van 28 juni. Een dozijn agendapunten lag op hen te wachten waarvan op deze avond eerst de prioriteit werd bepaald. Over een aantal kleinere punten werd direct een besluit genomen:

  • Investeringen;  de PC van de club is aan zijn einde. Op korte termijn wordt deze vervangen.
  • De website beveiliging wordt opgeschaald naar een hoger niveau. Sinds kort HttpS.
  • Takenpakket Anne Hillebrand wordt vastgesteld. Vertrouwenscontactpersoon, zorg nieuwe leden, jaaragenda, vrijwilligersdag en organisatie evenementen.
  • In takenpakket Hein den Dunnen zit naast zijn secretarisschap tevens aansturing overleg met Wedco.
  • Opstarten van de nieuwsbrief. De eerste is reeds half juli per mail rondgezonden.

Een vruchtbare eerste avond waarvan er hopelijk meer zullen volgen.

Nieuwsbrief artikelen

De behoefte aan goede communicatie is groot. Er doen zich geregeld vragen voor die nu direct aan de regelcommissie leden worden voorgelegd. Daardoor krijgt een beperkt klein groepje leden kennis van de regelvraag. Met een brainwave legde Peter Bruining aan Maartje Loos en Aad Twisk (leden van de regelcommissie) voor om in de nieuwsbrief een column op te starten met de schitterende naam Vraag het Aad en Maart. In deze column worden met name vragen vanuit de leden, of opmerkelijke situaties die de aandacht vragen, besproken en uitgelegd.  Stuur de situatie in waar je vragen over hebt aan regelenhandicap@dezandvoortse.nl   Aad of Maart aanspreken mag uiteraard ook. Zij zorgen er dan voor dat de gevraagde situatie in de nieuwsbrief komt.

Vraag het Aad en Maart

Speelster A slaat af op hole 5 en zij ziet haar bal niet neerkomen haar flightgenoten denken van wel, aan de linkerkant en adviseren haar een provisionele bal te slaan. Dit doet zij en de bal komt midden op de fairway terecht.

Na enig gezoek slaat speelster A haar provisionele bal op de green maar vind 15/20 meter verderop aan de rechterkant haar 1e bal. Speelster B haar matchplay tegenstandster stelt dat deze bal niet meer gespeeld mag worden omdat de provisionele bal door de 2e slag de bal in spel is geworden.

Antwoord: Een provisionele bal is pas de bal in het spel als er mee wordt gespeeld vanaf een punt verder dan waar de eerste bal ligt dus had de eerste bal gewoon gespeeld mogen worden.

Inschrijven wedstrijden

Een dringend verzoek van de heren en dames Wedco. Schrijf op tijd in voor een wedstrijd. Nu wordt er te pas en te onpas een beroep gedaan op de Wedco om op het laatst nog mee te kunnen/mogen spelen. Er zijn altijd situaties die dit rechtvaardigen, maar bespaar de Wedco een hoop tijd en schrijf je direct of voor een aantal wedstrijden, in. Zij zullen jullie dankbaar zijn.

Nieuwe Leden

In de maand juli hebben twee nieuwe leden zich aangemeld, te weten: Marjo Kuilman en Andre Syrier. Beide zijn lid geworden na eerst een poosje te hebben meegespeeld bij respectievelijk de Damesmatchplay en de Woesdag. Het bestuur pakt dit verder op door een voorstel te ontwikkelen waarbij alle leden van DeZandvoortse worden uitgenodigd om eens in hun omgeving niet leden van DeZandvoortse uit te nodigen voor deelname aan een wedstrijd.  Het plan “gast op de green” wordt momenteel  uitgewerkt waarbij wordt gedacht aan een korting van de greenfee en een consumptie na afloop. Nog meer leuke ideeën voor ledenwerving? Mail het naar golfclub@dezandvoortse.nl

 

De Zandvoortse Masters

Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf je nu in. 21 september 2019, mis het niet. De kans op eeuwige roem.