Aanpassing reglement Clubhandicap 54

Aanpassing Reglement Clubhandicap 54 -2014

VOORWOORD

Voor u ligt het Reglement Clubhandicap 54 (het ‘Reglement’), welke sinds 2012 van toepassing is.

Voordien gold het Reglement GVB. Het Reglement is een verbetering ten aanzien van het Reglement GVB en is toekomstbestendiger. In het Reglement is het woord golfvaardigheidsbewijs (GVB) vervangen door Clubhandicap 54- Kort gezegd zijn de volgende aanpassingen gedaan:

1. Een beginnende golfer (‘kandidaat’) krijgt, nadat is gebleken dat hij/zij over voldoende golfvaardigheden beschikt, een NGF-Golfbaanpermissie van de golfbaaneigenaar of de club, indien deze laatste volledige zeggenschap heeft over de toegang tot de baan. Ook kan de golfbaaneigenaar deze bevoegdheid delegeren aan de op zijn golfbaan gevestigde club. De NGF. Golfbaanpermissie is een door de NGF uitgegeven pas, welke de gebruikelijke voordelen als het Golf Journaal en de WA-verzekering kent.

2. Het Golfregelexamen is aangepast. Er worden 30 vragen gesteld in totaal, waarvan 10 etiquettevragen, 19 regelvragen en 1 Stablefordvraag. 23 van de 30 vragen moeten goed beantwoord zijn om te slagen voor het Golfregelexamen.

3. Een golfer kan zijn handicap behalen door het spelen van een Qualifying Kaart van 9 of 18 holes, uitgaande van Clubhandicap 54, op een Golfbaan met Handicap Conditions. Bij 18 punten of meer bij het spelen van 9 holes of bij 36 punten of meer bij het spelen van 18 holes kan Clubhandicap 54 of beter worden behaald. De Qualifying Kaart moet worden gespeeld met een Marker met minimaal Clubhandicap 54. De Qualifying Kaart kan uitsluitend worden gespeeld wanneer de beginnende golfer de NGF-Golfbaanpermissie heeft en geslaagd is voor het Golfregelexamen.

De NGF behoudt zich het recht voor om het Reglement jaarlijks aan te passen naar de bevindingen gedurende het jaar.

Nederlandse Golf Federatie Utrecht, juli 2014

NGF – Reglement Clubhandicap 54ā€” juli 2014