20 meest gemaakte regel fouten

Hier zijn de top 20 meest gemaakte overtredingen van de golfregels. Komen ze bekend voor?

1. Advies vragen of geven tijdens de ronde (Regel 8-1)
Advies vragen: Wat sloeg jij? Kan jij zien wat ik fout doe?
Advies geven: Je moet niet zo opkijken! Je moet je clubblad iets meer open zetten als je uit de bunker slaat!
Straf: MP verlies van de hole; SP twee slagen
Inlichtingen over afstand is wel toegestaan.

2. Onjuiste procedure volgen bij het ontwijken van belemmering door een obstakel (Regel 24-2b) of abnormale terreinomstandigheden (Regel 25-1b)
Bij het ontwijken van deze belemmeringen behoort een speler het “dichtstbijzijnde punt zonder belemmering” te bepalen en vervolgens de bal te droppen binnen √©√©n stoklengte van dat punt niet dichter bij de hole. Niet volgen van de procedure betekent een straf omdat er wordt gedropt en gespeeld van een verkeerde plaats.
Straf: MP verlies van de hole; SP twee slagen

3. Verbeteren van de ligging van de bal of de ruimte van de voorgenomen swing (Regel 13-2)
Een voet zetten op een vastzittende tak of een struik met een been wegdrukken of het platdrukken van het gras met de hand of een club rond de bal.
Straf: MP verlies van de hole; SP twee slagen

4. Het identificeren van een bal zonder medespeler te waarschuwen en/of zonder de bal eerst te merken (Regel 12-2) of de bal onnodig op te nemen voor identificatie.
Men moet medespelers, tegenstanders de gelegenheid geven om te zien of de handelwijze wel correct verloopt. Bijna iedere speler vergeet bij deze procedure zijn bal te merken.
Straf: in geval van onnodig opnemen en het niet of niet helemaal volgen van de voorgeschreven handelwijze één slag

5. Aanraken van de puttinglijn (Regel 16-1a)
Oneffenheden platdrukken is een slechte ingeburgerde gewoonte. Elke andere beschadiging dan een oude hole plug of een ballmark mag niet worden hersteld als het de speler helpt bij het slaan van de putt.
Straf: MP verlies van de hole; SP twee slagen

6. De bal ligt in een waterhindernis en wordt vervolgens op een foute plaats gedropt.
Bal wordt vaak gedropt met als referentiepunt waar hij ongeveer in de waterhindernis ligt en niet waar hij het laatst de grens van de waterhindernis heeft gekruist. Men speelt dan van de verkeerde plaats (twee strafslagen dan wel verlies van de hole), terwijl er dikwijls zelfs sprake is van een ernstige overtreding/serious breach (diskwalificatie als de fout niet tijdig wordt hersteld)

7. Niet uitholen van korte putts tijdens een strokeplay of stableford wedstrijd (Regel 3-2)
De speler die bang is zijn plezier te vergallen met het missen van korte putts, verdient maar één straf: diskwalificatie.

8. (Stilzwijgende) afspraken maken om golfregels niet na te leven (Regel 1-3)
Iedereen kan zich voor de geest halen niet te hebben gereageerd op een begane overtreding. Reageren betekent strafslagen schrijven en dat niet doen wijst op een (stilzwijgende) afspraak; straf: u behoort dan beiden gediskwalificeerd te worden.

9. Men is vaak veel te snel geneigd om aan te nemen dat een bal wel in een waterhindernis zal liggen, teneinde te vermijden terug te moeten gaan. Het moet bekend of praktisch zeker zijn dat een bal verloren is in een waterhindernis (of GUR).
Een provisionele bal spelen voor een bal die praktisch zeker verloren is in een waterhindernis is niet toegestaan.

10. Nadat een bal (in de winterperiode) is geplaatst, verrolt hij voor of na het adresseren. (regel 20-3)
Nadat een bal is geplaatst is hij in het spel. Verrolt de bal daarna vóórdat er is geadresseerd dan moet hij zonder straf worden gespeeld zoals hij ligt. Verrolt de bal nadat er is geadresseerd dan moet hij worden teruggeplaatst met een strafslag.
Straf voor niet terugplaatsen: MP verlies van de hole; SP twee slagen

11. Onnodig oponthoud; langzaam spel.
Een van de meest voorkomende ergernissen, ook tijdens wedstrijden. Oplossing zou kunnen zijn het vastleggen van richtlijnen voor het speeltempo door de wedstrijdcommissie en het handhaven van die richtlijnen door de wedstrijdleiding. Een maximumtijd voor het spelen van een vastgestelde ronde of een hole. (regel 6-7)
Straf: eerste overtreding – een slag optellen bij de holescore; tweede overtreding – twee slagen optellen bij de holescore; volgende overtreding diskwalificatie.

12. ‚ÄėGrounden’ in een waterhindernis.
De grond en het water in een waterhindernis mag niet worden getest met een club of met de hand(en). Ook mogen er geen losse natuurlijke voorwerpen worden bewogen of verwijderd in de waterhindernis. Dus bijvoorbeeld een in de waterhindernis liggend of de waterhindernis rakend afgevallen blaadje bewegen in de back swing is niet toegestaan. (regel 13-4)
Straf: MP verlies van de hole; SP twee slagen

13. De bal zonder strafslag droppen terwijl er weliswaar sprake is van belemmering door een obstakel, maar de bal door natuurlijke omstandigheden onspeelbaar ligt.
Ook als de belemmering door een vast obstakel zich alleen zou voordoen bij een duidelijk onredelijke slag of abnormale stand, swing of speelrichting. (regel 24-2b)

14. De bal ligt in een konijnenhol onder een dichte struik en wordt gedropt zonder strafslag.
De slag is in dit geval duidelijk niet uitvoerbaar vanwege een andere belemmering dan een abnormale terreinomstandigheid. (regel 25-1b)

15. (Gemaaide) grassprietjes of blaadjes die aan de bal kleven verwijderen. (Decision 21/2)
Aan een bal gekleefd zijn blaadjes of grassprietjes niet langer losse natuurlijke voorwerpen meer! (definitie losse natuurlijke voorwerpen)Voor het verwijderen van blaadjes of gras moet één strafslag worden bijgeteld.

16. Door de baan zand of aarde achter de bal weghalen (definitie losse natuurlijke voorwerpen)
Aarde in de vorm van door holgravende dieren (bijvoorbeeld wormen) gemaakte hoopjes mogen wel worden verwijderd.

17. Verwisselen van de bal terwijl de regels dat niet toestaan.
Een bal is niet onbruikbaar indien er modder of ander materiaal aan kleeft, de buitenkant krassen of schrammen vertoont of de verf beschadigd of verkleurd is. (regel 5-3)

18. De bal ligt tegen een hek dat de grens van buiten de baan markeert en wordt zonder strafslag gedropt.
Alle voorwerpen die buiten de baan markeren, zoals muren, hekken, palen en omheiningen zijn geen obstakels en mogen dan ook niet zonder straf verwijderd of ontweken worden.

19. De bal ligt op de lip van de hole en de speler wacht meer dan 10 seconden.
De speler mag wel langer dan 10 seconden wachten, maar als de bal na 10 seconden in de hole valt moet hij een strafslag bij zijn score voor de hole optellen. (regel 16-2)

 20. Vlag bewaken zonder opdracht.
Indien een tegenstander bij matchplay of medespeler bij strokeplay tijdens de slag of terwijl de bal in beweging is de vlaggenstok bewaakt, wegneemt of omhoog houdt zonder opdracht of medeweten van de speler, en dit zou de beweging van de bal kunnen be√Įnvloeden, dan krijgt de tegenstander of medespeler de straf die daarbij hoort:
MP verlies van de hole; SP twee slagen. (regel 17-2)