Vraag van de maand november ’16

Met de herfst nu toch echt in volle gang dient zich de vraag aan wat u weet van vallende blaadjes in relatie tot de golfregels.Neem nou de volgende gebeurtenissen tijdens een strokeplaywedstrijd daags na een flinke novemberstorm.

Frits slaat af en geheel tegen zijn gewoonte in slaat hij de bal keurig rechtdoor en deze landt midden op de fairway, maar wel op een plek waar zich nogal wat gevallen blaadjes hebben verzameld. Met grote omzichtigheid verwijdert hij alle blaadjes rondom zijn bal en weet hij zelfs het ene blaadje dat tegen zijn bal geplakt zit weg te halen zonder de bal te bewegen.

Zijn tweede slag is minder recht dan zijn eerste en de bal belandt met een boogje in een enorme hoop gevallen blad dat door de greenkeepers is bijeengeharkt, met de bedoeling die later weg te halen. Hoe bizar het ook klinkt, de bal blijkt ook na vijf minuten met z’n alle zoeken onvindbaar in de hoop bladeren, die inmiddels door de zoekactie van Frits en zijn medespelers zover is ontleed dat de greenkeepers wel ongeveer opnieuw kunnen beginnen. Frits weet niet goed wat te doen, maar omdat iedereen om hem heen “lost ball”, “lost ball” loopt te roepen, gaat Frits maar terug naar de plaats vanwaar hij zijn tweede slag deed en dropt daar een nieuwe bal. Ditmaal raakt hij de bal een stuk beter en haalt hij bijna de green. Bijna, want de bal heeft helaas net niet genoeg lengte en snelheid om ook de vlak voor de green gelegen bunker te passeren. Gelukkig hebben de greenkeepers de bunker vrijwel geheel van bladval ontdaan en Frits hoeft slechts een enkel los blaadje terzijde te leggen om zijn bal behoorlijk uit de bunker te kunnen spelen. Met zijn bunkerslagen is niets mis en Frits slaat de bal tot op 40 cm van de hole. Als het zijn beurt is om te putten verwijdert Frits alle blaadjes van zijn puttinglijn door die met zijn putter weg te harken. Juist als hij zijn stand heeft ingenomen en wil gaan putten, dwarrelt er door een windvlaagje toch weer een blaadje vlak voor zijn bal. Frits bukt om het blaadje weg te nemen, maar stoot daarbij per ongeluk tegen zijn bal die daardoor een stukje verrolt. Hoewel de omstanders roepen dat hij de bal moet spelen zoals die ligt, plaatst Frits, eigenwijs als hij is, zijn bal terug op de plek waar die lag en tikt deze vervolgens met één slag in het putje.

Heeft Frits volgens u keurig met vijf slagen uitgeholed of heeft hij onderweg hier en daar een strafslag opgelopen en zo ja, hoeveel dan en waarom?

Scroll naar beneden voor het antwoord

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

De fairway
Blaadjes zijn losse natuurlijke voorwerpen en mogen worden weggenomen (regel 23-1), mits niet in een hindernis. Een blaadje (of grassprietje) dat aan je bal gekleefd zit is echter géén Los Natuurlijk Voorwerp (zie definitie Losse Natuurlijke Voorwerpen) en mag dan ook niet worden weggenomen. Deze actie komt Frits op twee strafslagen te staan, wegens overtreding van regel 13.

De bladerhoop
Het verloren verklaren en opnieuw droppen van de bal nadat die was zoekgeraakt in de hoop bladeren was een onnodige actie (veroorzaakt door het luisteren naar omstanders in plaats van het raadplegen van een regelboekje). Een hoop bladeren die is bijeen geveegd om later te worden weggehaald geldt namelijk als GUR (zie definitie Grond In Bewerking) en GUR is een Abnormale Terreinomstandigheid. Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden in een Abnormale Terreinomstandigheid ligt, mag je die bal vervangen en de Abnormale Terreinomstandigheid zonder straf ontwijken. Je moet dan wel de plek bepalen waar de zoekgeraakte bal het laatst de buitenste begrenzing van de GUR kruiste en vervolgens handelen volgens regel 25-1b(i) (dus, droppen binnen 1 stoklengte van nearest point of relief).

De bunker
Het is spijtig voor Frits (en ook een beetje dom natuurlijk) maar in een hindernis mag je geen Losse Natuurlijke Voorwerpen bewegen of zelfs maar aanraken (regel 13-4c). Het terzijde leggen van een los blaadje kost Frits dus nog eens twee strafslagen.

Op de green
Ook op de green mag je Losse Natuurlijke Voorwerpen weghalen, maar harken met je putter is een hachelijke wijze van verwijderen. Je mag namelijk bij het weghalen niet de grond van je puttinglijn indrukken. Harken mag dus wel, maar dan moet je wel hééél voorzichtig te werk gaan. Laten we maar aannemen dat Frits voorzichtig is geweest.

Het bewegen van je bal doordat je een blaadje wegneemt levert geen straf op (net als met het plaatsen of opnemen van je marker), maar je moet de bal wel terugplaatsen op de plek waar hij lag (regel 18-2). Dit laatste heeft Frits dus correct gedaan.

Al met al komt Frits dus met 10 slagen van deze hole af, terwijl dat er slechts vijf waren geweest als hij de regels goed had gekend!