Verslag Heeren Even 2 september

P.Bruining

Heeren,
Zondag was ik ervan overtuigd een geweldige flight-indeling gemaakt te hebben. Met voor alle deelnemers het credo nummer 1 is het spelplezier. Als Wedco moeten wij dit credo misschien wat nader specificeren. Want er was hier en daar wat gemorrel over standen en handicaps. Daar bovenop nog de (gemelde) vakantie van Charlie en de afzegging op maandagmorgen van Robert Schorfhaar en mijn briljante indeling moest veranderd worden. Een nachtmerrie voor een alleenstaande Wedco. Gelukkig kon ik met advies van Dirk het een en ander aanpassen. Nu geen gemorrel van lage HC’érs en gelukkig veel minder van hoge HC’ers.

Wederom waren de weergoden ons goed gezind, met een mooi zonnetje gingen Ko en Ralph weg.

Over het wedstrijd verloop later meer want ik ben nog steeds, ondanks behandelingen van Rob Hogenkamp, wat onzeker op de baan. Er waren nogal wat heftige uitslagen waarbij de uitslag van de wedstrijd tussen Martin en Allardes het meest opviel 7 up voor Martin. Dus Martin winnaar en de fles voor Kim. Gelukkig waren Michiel en Dark zo beleefd gelijk te spelen, Robert en Alejandro eindigde ook met 1 hole verschil. Dit sterkte mij in het geloof dat ik best een mooie indeling kan maken, zie ook het verslag van Peter Specker.

Peter begreep dat het voor mij moeilijk was, van horen zeggen,  een mooi verslag van de wedstrijden te maken en hij is mij met onderstaand verslag te hulp geschoten.

Om de geweldige wedstrijd tussen Bou en mij niet in de vergetelheid te laten verdwijnen, hierbij een bijdrage aan het verslag van de matchplay op 2 september:

“Wie herinnert zich niet de finale op Wimbledon tussen Björn Borg en John McEnroe? Deze tweestrijd staat in de schaduw van de heroïsche match tussen Bou Verhoef en Peter Specker. Na de eerste twee holes stond Bou, voorzichtig slaand, met 2-0 voor tegen een opponent die zijn best deed alle uithoeken van deze holes te verkennen. Daarna tapte Peter met drie pars op een rij uit een ander vaatje, wat de achterstand met 1 terug bracht. Niet meer omdat Bou sterk speelde en een Corona-put van 1,5 meter mistte. Toen kwam hole 6, waar je nooit weet waar je bal ligt na de afslag. Bou vond zijn tweede bal en met wat gepruts kwam hij met 6 slagen op de green om daar te zien dat zijn eerste bal op twee meter van de vlag lag. Peter stond weer twee down, maar gaf niet op. Met weer twee pars wist hij gelijk te komen met Bou, die aan bogeys geen genoeg had. En opnieuw speelde Peter een par op hole 9, waarna Bou de stand gelijk kon trekken met weer een Corona-put van 1,5 meter. Na een zenuwslopende voorbereiding putte Bou de bal tot op 0,5 centimeter van de hole om vervolgens uit zijn tenen de uitspraak te doen: Knap gedaan Peter! 


Ko mocht deze avond best trots op zichzelf zijn, met 2 slagen je bal op de green van hole 8 laten landen is lang niet iedere Heer gegeven. Daarom volkomen terecht de Tweary fles voor hem.

Rest mij de volgende mededelingen: de laatste wedstrijd 16 september spelen wij van wit. Een wens van velen van jullie. Wees gerust ik zal Hein vragen de indeling te maken. Maar als je ziet dat je niet kunt spelen meldt je alsjeblieft op tijd af. Speler erbij zetten is veel eenvoudiger dan eraf halen.

En dan natuurlijk de 7e oktober het Regthuys, de inschrijvingen overtreffen onze stoutste verwachtingen, gisteravond 41 inschrijvingen en nog een aantal twijfelaars. Moeten het thuis waarschijnlijk nog uitleggen. Voor degene die nog niet aan betalen zijn toegekomen, hier nog even de info:

€ 75.- over te maken aan:

P.J.Bruining ABN-AMRO rekeningnummer: NL 14 ABNA 0483 95 14 47

Sportieve groet,

Bou, Dirk, Hein, Peter