In Memoriam Michiel Schreuder

Bestuur

Verleden week dinsdag, 6 september, is Michiel Schreuder op 71-jarige leeftijd tijdens het parapenten (paragliden) in Noord-Italië door een fataal ongeval om het leven gekomen. Hij was dan wel zeer ervaren, maar noemde het desondanks een van de gevaarlijkste sporten, hetgeen helaas harde en kille waarheid is geworden.

Michiel kennen we als iemand die graag eigen uitdagingen aanging, maar zeker ook als groepsmens, sociaal en betrokken. Een fanatiek golfer, sinds 2009 lid bij ons in Zandvoort en tevens lid van de Houtrak.
Meerdere jaren betrokken bij de kascommissie, Wedco en speler voor de Zomeravond en Zatermiddag. Speler bij de HeerenMatchplay.
Actief en creatief vrijwilliger bij de Divotploeg, waar hij geregeld eigen snoeiapparatuur als zagen en kniptangen bij zich had om al te wispelturig overhangende takken te lijf te gaan.

Creatief ook met het fabriceren van een stro-tee naar oud-Engels gebruik, het historisch beeld overigens geheel naar eigen zeggen.

Zowel wandelaar als fervent paardrijder, waarbij het paardrijden een gezamenlijke hobby was met zijn partner Tammy, zij met een eigen paard, hij met een leenpaard.
Liefhebber van verre reizen en van vrijwel elke reis thuiskomend met een apart hoofddeksel zoals zijn ‘dokter Livingstone’ pet, waaraan je hem bij mooi weer op de baan kon herkennen.

Zeer zorgzaam, Michiel was reeds vele jaren mantelzorger van zijn (nog in leven zijnde) moeder.
Uw voorzitter kent hem van het begin van beider golf carrières, waarbij tijdens een golfreisje zij samen in een flight hebben begrepen dat het gebruik van een caddieboekje bij gebrek aan vaardigheid geen toegevoegde waarde heeft voor de prestaties. 
Als ik hem later eens met een maaltijdtasje van de Chinees bij een overbuurvrouw op bezoek zie gaan, bleek ik al vele jaren tegenover zijn moeder te wonen.

 

Zijn vele golfvrienden gaan deze heel bijzondere vriend missen, maar zullen dit doen met heel veel bijzondere herinneringen.

Bestuur en leden van DeZandvoortse wensen Tammy, zijn moeder, zijn zuster Annebeth, verdere familie en vrienden veel sterkte in de komende en de navolgende periode en hopen dat ook zij het verlies uiteindelijk door veel mooie en warme herinneringen kunnen verwerken.

Peter Bruining

Voorzitter Golfclub DeZandvoortse

 

De uitvaart heeft op 17 september plaatsgevonden.

Ter herinnering aan Chiel Schreuder