Spelvormen

Stableford:

Stableford is een vorm van strokeplay met handicapverrekening. Een speler speelt op elke hole tegen zijn eigen par die gelijk is aan de par van de hole plus het aantal handicapslagen op die hole. Het aantal handicapslagen is afhankelijk van de Exact handicap en af te lezen in de handicaptabel, die per golfbaan verschilt. De handicapslagen worden volgens de Stroke-Index (SI = volgorde van moeilijkheid per hole) verdeeld over de holes. Stableford individueel is een Qualifying spelvorm. In Nederland wordt een offici√ęle handicap alleen bepaald volgens deze spelvorm.
De op een hole gemaakte score wordt omgezet in punten. Per hole krijgt de speler:
0 punten bij meer dan 1 slag boven de eigen par
1 punt bij 1 slag boven de eigen par
2 punten bij de eigen par
3 punten bij 1 slag onder de eigen par
4 punten bij 2 slagen onder de eigen par, etc.

Strokeplay:

Moeilijkste en meest uitdagende spelvorm, want alle slagen tellen. Het resultaat is het totaal van de slagen over het vastgesteld aantal holes (meestal 18). De speler met de minste slagen is winnaar. Het aantal gemaakte slagen noemt men de Bruto score. Wordt met handicapverrekening gespeeld dan spreekt men over Netto score (= brutoscore minus handicapslagen). Strokeplay is een Qualifying spelvorm.

Matchplay

Naar wordt aangenomen de oudste spelvorm in golf. Twee kanten spelen tegen elkaar om de winst op elke hole ongeacht de score op die hole. Single matchplay is de basisvorm, waarbij 2 spelers tegen elkaar spelen, maar er zijn diverse variaties mogelijk. Zie ook verder op. Winnaar van de hole is de kant die de hole in het minste aantal slagen speelt. Een wedstrijd is gewonnen als de voorsprong (aantal holes UP) van een kant groter is dan het aantal nog te spelen holes. Matchplay is Non Qualifying.
Bij Matchplay met handicapverrekening krijgt de kant met de hogere playing handicap een aantal slagen gelijk aan het verschil tussen beide playing handicaps. Dit aantal slagen krijgt die kant met de hogere handicap op de holes met de laagste Stroke Index. v.b. Speler A heeft playing handicap 18 en speler B heeft 12. Speler A krijgt dus 6 slagen op de holes met Stroke Index 1 t/m 6 (en dus niet op 13 t/m 18).

Foursome:

Twee spelers vormen een team en spelen met √©√©n bal. Er wordt altijd om beurten afgeslagen van de afslagplaats. Speler A slaat af op de oneven holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt er om-en-om verder gespeeld (als B afslaat doet A de volgende slag, daarna weer speler B, etc) totdat de hole is be√ęindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Foursome kan als stroke- of matchplay worden gespeeld en met en zonder handicapverrekening. Foursome is Non-Qualifying.

Greensome:

Twee spelers vormen een team. Beiden slaan af (slag 1) en kiezen daarna de gunstigste bal om om-en-om mee verder te spelen (slag 2). Wordt de bal van speler A gekozen, dan speelt speler B de bal, daarna weer a tot is uitgeholed. Ook greensome kan als stroke- of matchplay en met of zonder handicapverrekening worden gespeeld. Deze spelvorm is Non Qualifying.

Eclectic.:

Bij eclectic worden resultaten op diverse holes of in diverse rondes gecombineerd. Dat kan op de volgende manieren:
b.v. Voor een ronde tellen de beste 9 holes, t.w.: 2 par 3, 5 par 4 en 2 par 5 holes.
b.v. Over diverse rondes telt de beste bruto en/of netto score op iedere hole.

Texas Scramble

Is een wedstrijdvorm die gespeeld wordt door twee teams van twee of meer spelers maar meestal vier. Alle spelers slaan af op de Teebox waarna de teamleden de beste bal kiezen kiezen. De resterende golfballen worden opgepakt en binnen een clublengte geplaatst, maar niet dichter naar de hole.

Alle golfers slaan om de beurt de tweede bal vanaf die positie. Daarna wordt wederom gekozen welke bal het beste ligt en elke speler van dat team plaatst zijn bal wederom binnen een clublengte van de gekozen bal. Wordt een golfbal in de rough of een hindernis gekozen, dan moeten de andere ballen tevens van daar worden gespeeld.

Op de green moet de bal gespeeld worden binnen 10 centimeter van de gekozen bal, echter niet dichter naar de hole toe. Deze positie moet gemarkeerd worden met een marker. Na iedere hole dient de beste score genoteerd te worden. Nadat alle holes zijn uitgespeeld, worden alle scores opgeteld. Het team met de minst aantal slagen heeft gewonnen. De scorekaart moet ondertekend worden door twee spelers van het andere team. Van elke speler dient ten minste 4 keer de bal gekozen te worden met de beste positie en dit moet tevens genoteerd worden op de scorekaart.

Drie stokken wedstrijd:

Dit spel is net zo eenvoudig als het klinkt. U moet met slechts 3 stokken een rondje spelen, met uw putter en met twee stokken naar eigen keuze. Natuurlijk is het kiezen van de stokken het belangrijkste. Bijna iedereen gooit zijn houten en lage ijzers uit zijn tas. De meeste spelers kiezen bij een 3 stokken wedstrijd voor een ijzer-5 en een pw, maar geef ook eens de voorkeur aan een ijzer-6 of 7. Dit spel lijkt heel eenvoudig, maar het blijkt vooral dat intelligente en vindingrijke spelers hier dikwijls met een goed resultaat binnenkomen. U moet een groot repertoire aan slagen tot uw beschikking hebben en u kunt nog wat bijleren, zoals het slaan van hoge en lage ballen met dezelfde stok.

Amerikaantje/Barracuda:

Amerikaantje (= Barracuda) wordt als drie bal gespeeld. Elke speler speelt individueel matchplay. Per hole zijn er zes punten te verdelen: De speler die de hole wint krijgt 4 punten, de speler die als twee eindigt krijgt 2 punten, de speler die als laatste eindigt krijgt 0 punten.
Bij gelijk eindigen worden de punten gedeeld:  4, 1 en 1 punten als nrs 2 en 3 gelijk eindigen, 3, 3 en 0 punten als nrs 1 en 2 gelijk eindigen, 2, 2 en 2 punten als alle drie gelijk eindigen.
Aan het einde van de ronde(s) worden alle punten per speler opgeteld en de winnaar is degene met de meeste punten.

Vossenjacht:

Bij deze spelvorm speelt een “vos” voor de wedstrijd uit. Zijn (netto) scores worden de par van de holes.
De volgende variaties zijn mogelijk:

  • De vos noteert zijn score (de par van de hole) op een (niet direct af te lezen) briefje aan de vlag. Na het uitspelen van de hole kunnen de spelers zien hoeveel ze onder/boven par hebben gespeeld of hoeveel stableford punten ze hebben gehaald.

  • Er is een “blinde” vos. De Vos bewaart zijn score en deze wordt pas na de wedstrijd bekend gemaakt.

Tegen Par:

Tegen par is een vorm van strokeplay met handicapverrekening tegen de eigen par van de hole. Wanneer een speler minder slagen dan netto-par over een hole doet, wint hij van de hole en noteert hij een plus (+). Maakt hij netto evenveel slagen als par, dan speelt hij gelijk aan de hole en noteert hij een nul (0). Maakt hij netto meer slagen dan par, dan verliest hij van de hole en noteert hij een min (-). De speler met het hoogste saldo van plussen en minnen is de winnaar. Tegen Par is een Qualifying spelvorm.

Par Bisque:

Dit is een variatie op ‚ÄúTegen Par‚ÄĚ. De speler kan nu zelf bepalen hoe hij zijn slagen verdeeld over de holes. Of hij slagen neemt op een hole en hoeveel dient aangegeven te worden aan zijn marker voor hij afslaat op de volgende hole. Doel is natuurlijk om de slagen zo te verdelen dat een speler na hole 18 mooi uitkomt en geen slagen meer over heeft. Par Bisque is Non Qualifying.

Four-Ball Better-Ball:

Hierbij spelen twee spelers als partners. Ieder speelt zijn eigen bal. De laagste score van de partners is de score voor die hole. Four-Ball Better-Ball, afgekort 4BBB, kan met en zonder handicapverrekening worden gespeeld en als stroke- of matchplay. 4BBB is Non Qualifying.