Restaurant The Dunes tijdelijk gesloten, baan gewoon open.

 Bericht aan alle leden van onze club.

Per 9 oktober is de brasserie van The Dunes op last van de overheid i.v.m. Corona maatregelen gesloten. Een behoorlijke klap voor The Dunes en natuurlijk indirect ook voor ons.

Er kan gelukkig nog wel gespeeld worden. Bij het aanmelden is er bij de receptie de mogelijkheid om koffie, dranken, soep, broodjes en zelfs lekkere saucijzenbroodjes aan te schaffen om mee te nemen voor in de baan of om na afloop van de golfronde buiten te nuttigen, uiteraard met in acht neming van alle voorschriften.

Een heuse 10e Hole ‘Golf-Take-a-Way’ of ‘After Golf’ faciliteit.

Heel belangrijk blijft de 1.5 meter en gewassen handen regel, dus geef als lid van de Zandvoortse het goede voorbeeld. Spreek je flightgenoten en medegolfers er op aan als deze in hun enthousiasme te dichtbij komen. Wordt niet boos als jezelf een opmerking krijgt, wij lijken allemaal soms net mensen.

Uw bestuur.