Regelwijziging 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden de Regels 18-2, ‘Bal bewogen door de speler’, 18-3, ‘Bal bewogen door de tegenstander’ en 20-1, ‘Opnemen en markeren van de bal’, gewijzigd.
Plaatselijke regel:
«Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3. en 20-1)”
Indiende bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongèlulc door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 183 en 20-1.
Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Achtergrondinformatie
In 2016 is er met name op de professionele tours weer een aantal incidenten geweest omtrent
bewogen ballen op greens. Deze incidenten hebben veel media-aandacht gekregen en als reactie daarop hebben de R&A en de USGA besloten deze plaatselijke regel aan te raden.
Er wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van de golfregels en men heeft besloten om met het invoeren van de oplossing die men al klaar had niet te wachten tot de rest van de regels aangepast zijn.
Let wel: deze bepaling geldt alleen op de green en als de beweging per ongeluk is veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat de speler iets op de bal laat vallen of met zijn voet de balmerker beweegt.
Iemand die zijn bal opraapt op de green zonder de bal te markeren, loopt nog steeds een stafslag op en moet de bal terugplaatsen.