Regels & Handicap

Welkom
De Regels & Handicap Commissie houdt zich bezig met de spelregels. De taken van de commissie zijn door de NGF bepaald en worden door ons als volgt ingevuld:
  • Het op peil brengen en houden van de regelkennis bij de clubleden

    Bij de Seizoensopening verzorgt de commissie een z.g. regelavond. Op deze avond worden eventuele nieuwe regels nader uitgelegd. Doorgaans wordt de regelkennis van de clubleden getest d.m.v.  een aantal regelvragen die beantwoord moeten worden.

  • Het geven van advies ten aanzien van interpretatie golfregels

    Beantwoorden van gestelde vragen over regels door de clubleden.

Regels & Handicap commissie

regelenhandicap@dezandvoortse.nl

 

Aad Twisk

Maartje Loos

Peter Logmans