Nieuwjaarsreceptie en -wedstrijd 2022

Bestuur

Corona, daar zijn we zo nog maar niet van af, maar wat in het vat zit …
Waren net de afspraken over de Nieuwjaars wedstrijd en de Nieuwjaars receptie op 8 januari van het nieuwe jaar met  The Dunes gemaakt, zetten de recente Corona maatregelen deze helaas meteen alweer op zeer losse schroeven.

Er rest ons allen daardoor niet veel anders dan de komende persconferentie af te wachten om te kunnen overzien of er dan al meer mogelijk wordt. Echter, gezien de reeds rinkelende en dreigende alarmbellen, mogen en kunnen we daar niet al te hoopvol over zijn. En mocht er daarin toch een serieuze verruiming aangekondigd worden, dan nog blijft er wel erg weinig tijd om zowel wedstrijd als receptie op een goede manier te kunnen organiseren.

Uw bestuur kan derhalve nu voor de 8ste januari 2022 geen planning maken. De ontwikkelingen en informatie uit de komende persconferentie(s) zullen wij lijdzaam af moeten wachten. Op een gunstiger moment komt er zeker een aansprekend alternatief om op gepaste wijze het golf seizoen 2022 in te luiden.

 

Met groet van het bestuur