In Memoriam Walther Dümpel

In Memoriam Walther Dümpel, 30 juli 1945 – 27 februari 2024

Walther is vanaf 1 januari 2002 lid geweest van onze Golfclub, waarin hij tot voor
enige tijd graag meedeed aan allerlei competities. Daar buiten om liep hij geregeld
met zijn vrouw Ans een rondje, vaak ook vergezeld door hun dochter Brenda. Na de
competitie periode en na het overlijden van Ans speelde hij nog elke dinsdagmorgen
met een aantal van zijn bekenden, lekker in een kalm tempo en uiteraard met koffie
na.
Ook op de wat gevorderde leeftijd was Walther een markante verschijning in de
baan, enerzijds de strak recht oplopende en schijnbaar rustige man, maar net als
iedere golfer had hij ook wel eens een slag die niet helemaal naar zijn zin was. Dan
kon hij zijn temperament en emoties soms wat moeilijk in bedwang te houden,
verbaal en non verbaal, al werd dat met het vorderen der jaren minder explosief. Een
niet geheel onbekend fenomeen onder golfers, zo af en toe ontkomt bijna niemand
daar aan.
Het is maar kort geleden, begin februari, dat hij kwam golfen, maar zich al niet al te
goed voelde. In de baan werd Walther onwel, gevallen en is met de nodige
ondersteuning naar het clubhuis gebracht. Daar is hij door de mensen van the Dunes
wat verzorgd en toen hij weer voldoende bij zijn positieven was, door een paar
aanwezige bestuursleden naar zijn auto begeleid. Hij beloofde meteen naar de
huisartsenpost te gaan. Wellicht was het al een voorbode en die val geen ongelukkig
toeval was geweest.
Helaas is Walther slechts enkele weken later na meer complicaties overleden.
Namens DeZandvoortse wens ik zijn dochter en familie sterkte met het verwerken
van dit verlies, maar troost door de vele, mooie en bijzondere herinneringen.

Namens Golfclub DeZandvoortse
Peter Bruining, voorzitter