Hole in One reglement

Vermelding

Naast eeuwige roem wordt je naam ook bijgeschreven in het Hole in One register. Dit register hangt/staat in de vitrine kast, in het restaurant van The Dunes. Hierop staat naast je naam, de datum, en de betreffende hole waarop de Hole in One is geslagen.

Aanmerking

Om in aanmerking te komen voor vermelding op het Hole in One register, moet de Hole in One voldoen aan alle (door de R&H gestelde) volgende voorwaarden:

 • De Hole in One wordt gescoord tijdens een wedstrijd, uitgeschreven en geleid door de wedstrijdcommissie, ongeacht het karakter van de wedstrijd.
 • De Hole in One wordt gescoord tijdens een ronde over negen of achttien holes.
 • De Hole in One wordt gescoord op een baan onder qualifying condities.
 • De Hole in One wordt gescoord in aanwezigheid van ten minste Ć©Ć©n medespeler.
 • De speler of speelster dient lid te zijn van Golfclub DeZandvoortse.

Het secretariaat ontvangt een kopie van de volgens de reglementen ingevulde scorekaart ter archivering op het secretariaat van de club. Het origineel wordt door het secretariaat gebruikt voor de vermelding in het Hole in One register.

Hole in One BOLS

Een Hole in One is voor de meesten van ons een eenmalige ervaring en ook de omgeving ziet dat zo. In veel clubhuizen hangt een bord/overzicht met de datum, naam van de betrokkene en betreffende hole. Een Hole in One moet voor de vergetelheid behoed worden. Daarom zorgt de Bols Hole in One Club al sinds 1927 voor erkenning en registratie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gratis en levenslang lidmaatschap van deze historische club, moet de Hole in One voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De Hole in One wordt gescoord tijdens een volledige ronde van ten minste negen holes op een baan met een minimale lengte van 1375 m, onder qualifying condition en  in aanwezigheid van ten minste Ć©Ć©n medespeler.
 • Een uitzondering geldt voor een Hole in One gescoord tijdens een officiĆ«le wedstrijd over een aaneengeschakelde ronde van negen holes of door een speler, die in het bezit is van een dispensatieregeling.
 • De maker van de Hole in One dient geregistreerd te zijn bij een internationaal erkende Golf Federatie.
 • De minimale lengte van de Hole in One slag bedraagt bij de heren honderd meter en bij de dames tachtig meter, waarbij   wordt uitgegaan van de lengte zoals opgegeven op de scorekaart.
 • Een Hole in One gemaakt op een wintergreen is ongeldig.
 • Ook wanneer de Hole in One wordt gemaakt op een buitenlandse baan, dient aan alle hier genoemde voorwaarden te worden voldaan.
Procedure

Voldoet de Hole in One aan alle genoemde voorwaarden, dan moet de gebeurtenis binnen een termijn van drie maanden officieel worden aangemeld. Hiervoor geldt de volgende procedure:

 • De volledig ingevulde scorekaart of een kopie daarvan wordt ondertekend door de speler zelf, door minimaal Ć©Ć©n marker/getuige en door de secretaris van de   vereniging waar de hole-in-one geslagen is.
 • De ondertekende scorekaart dient samen met het daartoe bestemde, officiĆ«le registratieformulier te worden opgestuurd naar de Bols Hole in One Club.
 • De scorekaart wordt na registratie geretourneerd.
 • Het nieuwe lid ontvangt een officiĆ«le bevestiging van het lidmaatschap en een Bols Hole in One welkomstpakket.

http://www.bolsholeinone.nl/