Woensdag Buitenwedstrijd 11 oktober

Op 11 oktober 2017 spelen we een “gesponsorde” wedstrijd op de 9 B-holes van Spaarnwoude.
Starttijd 10:00 uur.
Er zijn 7 flights beschikbaar, dus maximaal 28 deelnemers.
Er zijn 2 handicarts gereserveerd. Gebruikers dienen deze zelf op te halen en af te rekenen.

Deelname kost € 10,- voor spelers/speelsters die deze zomer minstens 5x hebben meegedaan met de woensdag-ochtend wedstrijden.
Voor overige spelers/speelsters bedraagt de deelname € 16,-.
Genoemde bedragen overmaken naar NL09ABNA0561301859 t.n.v. A.L. Kramer o.v.v. Spaarnwoude 11/10.

De inschrijflijst hangt in de hal van The Dunes. Graag aangeven of je een handicart wil.
Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag, uiterlijk 6 oktober.
Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers geldt de volgorde van bijschrijving bedrag.

We hopen op een grote deelname.