Hole-in-One door Rick Ruitenburg

Dirk Fortuin

Onder toeziend oog van wedstrijdcommissaris Peter Bruining
(zie het ooggetuigeverslag)
en zijn flightgenoten Marcel van der Storm, Werner Koopman en Paul Jongenelen,
gebeurt precies wat iedere golfer in extase brengt.
Het is woensdagavond 25 juli rond een uur of zeven op hole drie van The Dunes:
Rick Ruitenburg slaat een hole-in-one.
Rick gefeliciteerd.