Bericht van de Handicapcommissie

Aad Twisk

Het was me het jaar wel. Nee we gaan het niet over corona hebben maar over de invoering van het nieuwe handicap systeem
Dit nieuwe systeem moet het mogelijk maken om over de gehele wereld met hetzelfde handicap berekeningsmodel te werken.
Iedereen kan dan ook tegen elkaar spelen ongeacht wie en waar je iemand ontmoet.

In het begin van het jaar kregen we allemaal een nieuwe handicap en voor de meeste van ons was die hoger dan vorig jaar. Maar aangezien dat voor bijna iedereen zo was maakte het ook niet zo veel uit.

Wat wel veranderde voor iedereen is, dat je zelf je scorekaarten moest gaan invoeren terwijl dit in 2020 nog door onze club, lees Hein den Dunnen, werd gedaan.

Je kon dit op verschillende manieren gaan doen of op SoGolf of bijvoorbeeld via de app Golf.nl. Alle ingevoerde kaarten werden dan bij elkaar gevoegd en bepaalde dan je nieuwe handicap.

In November heeft de handicap commissie eens gekeken hoe het nu staat met het inleveren van de kaarten bij onze club. Gewoon om even te kijken en niet om als een scheidrechter te controleren of iedereen het wel braaf doet.

We hebben medio november bij 54 deelnemers gekeken hoeveel kaarten er ingeleverd zijn. Dit waren allemaal personen waarvan we weten dat ze zeer regelmatig op de baan zijn te vinden en onder andere ook aan wedstrijden georganiseerd door onze club meedoen.
Het varieerde enorm, er zijn erbij die nog geen enkele kaart hebben ingeleverd en er zijn er die 60 of meer kaarten hebben ingeleverd.

Gemiddeld zijn er 23 kaarten per speler ingeleverd

In totaal zijn er door deze mensen 1272 kaarten ingeleverd, waarvan er 202 waren waarbij het resultaat boven hun buffer uitkwam.

De gemiddelde handicap van deze personen was in januari 23,8 en in november was die gestegen naar 24,8.

Wat willen we hier nu mee zeggen, als we ervan uitgaan dat de meeste spelers waar we naar hebben gekeken toch wel 2 x per week spelen en laten we uitgaan van 35 speelweken zou iedereen toch 70 kaarten hebben kunnen inleveren.

Nogmaals we gaan niet van iedereen controleren wie hoeveel kaarten inlevert maar gezien deze cijfers willen we toch aan iedereen vragen om hun kaarten in te leveren ongeacht of je nu een goed of een slecht rondje loopt. Een zuivere handicap voor iedereen verhoogt volgens ons ook het spelplezier voor iedereen.

De handicap commissie